Giải thưởng EXSA - niềm tự hào về dịch vụ khách hàng

Simmons là công ty nệm đầu tiên nhận được giải thưởng Excellent Service Award (gọi tắt là EXSA) trong suốt 7 năm qua.

Giải thưởng EXSA là một lời hứa và là một đảm bảo cho các khách hàng: Simmons dành mọi tâm huyết đáp ứng nhu cầu của của mọi khách hàng. Tất cả điều này trở nên khả thi là nhờ vào quá trình đào tạo và sự cống hiến của đội ngũ nhân viên của Simmons.