Giải thưởng HKDiscuss iChoice Awards 2017

Giải thưởng "HKDiscuss iChoice Awards 2017” được tổ chức bởi Hong Kong Discuss - một trong 10 forum có lượng truy cập lớn nhất tại Hồng Kông. Giải thưởng được thành lập để tôn vinh những thương hiệu có đóng góp xuất sắc, sản phẩm và dịch vụ tốt nhất do người tiêu dùng bình chọn online.