Giá trị cốt lõi

Simmons áp dụng quy luật T.R.A.F.F.I.C như một kim chỉ nan cho công việc mỗi ngày.

Teamwork - Làm việc nhóm

Simmons hỗ trợ, khuyến khích và giúp đỡ nhau để đạt được mục tiêu và phát triển. 
Hợp tác và làm việc chung với nhau như một bộ máy chuyên nghiệp.

Respect - Tôn trọng lẫn nhau

Simmons tôn trọng và chấp nhận bản thân của mỗi người.
Suy nghĩ cho người khác và đối xử với họ bằng sự tốt bụng, kiên nhẫn.
Thấu hiểu và đồng cảm với cảm xúc của mọi người. 

Accountability - Trách nhiệm

Chúng tôi chịu trách nhiệm cho mọi hành động và lời nói của mình.
Can đảm nhận lỗi và không ngại học hỏi.
Chúng tôi chấp nhận kết quả từ quyết định của bản thân

Fairness - Công bằng

Tại Simmons, chúng tôi đều tạo điều kiện công bằng cho mỗi nhân viên để đóng góp và chia sẻ ý kiến của mình.
Không có thành kiến ​​và phán xét.
Khách quan, vô tư và tin vào sự công bằng

Fun - Niềm vui 

Simmons tận hưởng và luôn ăn mừng vì những gì chúng tôi đạt được.
Đạt được sự thỏa mãn và niềm vui từ những thành tựu của chính mình. 

Integrity - Chính trực

Chúng tôi thành thật và đáng tin cậy.
Chuyên nghiệp và luôn giữ lời hứa của mình.
Chúng tôi làm những gì mà chúng tôi cảm thấy đúng với các giá trị và niềm tin của chúng tôi.

Commitment - Cam kết

Chúng tôi luôn nỗ lực trong bất cứ điều gì chúng tôi thực hiện.
Tận tụy và đam mê.